Tájékoztatás behajthatatlansági nyilatkozatok kiadásának feltételéről
Tájékoztatás vagyonfelügyelői bankszámlaszámáról

Felhívások hitelezőknek egyszerűsített eljárások esetén


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi felszámolási eljárások jelen állása szerint az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, és/vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, ezért a Cstv. 63/B. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kívánunk a bírósághoz benyújtani.


Kérjük Önöket, hogy amennyiben hitelt érdemlő tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról (ingatlan- vagy más vagyon, ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, úgy azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.


Folyamatban lévő eljárások - Cég-Révész Kft.


Cég neve Székhely Cégjegyzékszám Kijelölés kezdete Tevékenység ellátásáért felelős személy Hivatali levelezési címe
Geosolar Energia Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 9181 Kimle, Iskola u. 2. A. ép. 08-09-015843 2015.04.21 dr. Dózsa Gábor drdozsagabor@cegrevesz.hu
LOMBARD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1093 Budapest, Lónyay u. 18/a. fszt. 01-09-070192 2015.04.29 dr. Dózsa Gábor drdozsagabor@cegrevesz.hu


Panaszkezelés